Телефон за връзка:
0888 351 484

Сортиране

Категории

Вид

Ценови диапазон

Лечебни билки, започващи с буквата Б

Бабини зъби
Препоръчан
БАБИНИ ЗЪБИ стрък /Tribulus ter r estris – herba /  70g Синоними:  Трабузан, Чунка, Кочи глави ...
2,00 лв.
Блатен аир
Препоръчан
БЛАТЕН АИР корен /Acorus calamus L. - radix /   50g Синоними:  Акорус, Ароматна тръстика Действие: ...
2,50 лв.
Блатен тъжник
БЛАТЕН ТЪЖНИК стрък /Filipendula ulmaria – herba /  50g Синоними: Брястолистно орехче, Ливадник, ...
1,70 лв.
Бобови шушулки
БОБОВИ ШУШУЛКИ /Phaseolus Vulgaris L./ 70 g Синоними: Неувивен боб, Бял боб ...
1,30 лв.
Боровинка червена лист
БОРОВИНКА ЧЕРВЕНА лист /Vaccinium vitis-idaea L . – folia /  60g Синоними: Кокази, Кокоз, ...
2,00 лв.
Боровинка червена плод
БОРОВИНКА ЧЕРВЕНА плод /Vaccinium vitis-idaea L . – fructus / 50g Синоними: Кокази, Кокоз, Кокуза, Суница, ...
3,00 лв.
Боровинка черна лист
БОРОВИНКА ЧЕРНА лист /Vaccinium myr t illus L. – folia /   60g Синоними: Черника, Бориче, ...
1,80 лв.
Боровинка черна плод
БОРОВИНКА ЧЕРНА плод  /Vac ci nium myrtillus L . – fructus /   50g Синоними: Черника, Бориче, ...
6,00 лв.
Няма наличност
Босилек
Препоръчан
БОСИЛЕК стрък  /Ocimum basilicum  – herba /  70g Действие: Възбужда апетита, тонизира ...
1,80 лв.
Бреза кора
БРЕЗА кора  /Betula pendula – cortex /  100g   Синоними: Бяла бреза, Обикновена бреза, ...
2,50 лв.
Бреза лист
БРЕЗА лист /Betula pendula – folia/  70g Синоними: Бяла бреза, Обикновена бреза, Брезица, ...
1,70 лв.
Брей
БРЕЙ корен /Tamus communis L./ 50g Синоними: Блужда, Блюш, Брех, Бреш, Водогон, Дадалак, Далалан Действие: Външно ...
2,20 лв.
Брош
БРОШ корен   /Rubia tinctorum  – radix / 80g Синоними: Броч, Марена, Гаранца Действие: ...
4,00 лв.
Бръшлян
БРЪШЛЯН лист /Hedera helix L .  – folia /   Синоними: Брешлен, Брешлян, Брушлен, ...
1,80 лв.
Бъз цвят
БЪЗ цвят дървесен /Sambucus nigra – flos/ 50g Синоними: Бозик, Бойзан, Бузе, Бъзляк, Дрен бъз, Дървен бъз, ...
2,00 лв.
Бъз черен плод
БЪЗ плод дървесен / Sambucus nigra - fructus / 70g Синоними: Бозик, Бойзан, Бузе, Бъзлян, ...
1,80 лв.
Бъзак плод тревист
БЪЗАК плод тревист /Sambucus ebulus – fructus / 50g Синоними: Бъзуняк, Тревист бъз, Бъзуняк    ...
1,50 лв.
Бял трън семе
БЯЛ ТРЪН семе  /Silybum Marianum L. – semen /   100g Синоними: Mариански трън, Петнист бял ...
2,50 лв.

Лечебни билки, започващи с буквата Б

Бухалковиден плаун (Lycopodium- clavatum) Описание: Многогодишно тревисто растение с 50-100 см дълго, пълзящо или възходящо и гъсто облистено стъбло. Листата са последователни. Някои от клонките са изправени и на върха им се образуват 2-4 спороносни класчета. Бедреница (Pimpinella saxifraga L.) Синоними. Каменоломков анасон, див анасон,горски анасон. Разпространение. Расте по сухи запустели места, в храсталаци и горски места из цялата страна. Бенедектински трън (Cnicus benedictus L.) - Синоними: Пресечка. Разпространение: Расте по сухи тревисти места из Южна България и по морето. Представлява висок трън с дебело стъбло и назъбени листа. Цъфти през юли-август. Блатен тъжник (Filipendula ulmaria (L) Maxim.) - Синоними: Брястнолистно орехче, отвратниче. Разпространение: Расте край планински потоци, реки, извори, мочурища до 2300 м надморска височина. Представлява многогодишно растение с пълзящи коренища. Растението е медоносно. Блатняк - обикновен (Caltha palustris L.) - Синоними. Жълт блатняк. Разпространение. Вирее из блатата и покрай потоците предимно в планинските райони. Многогодишно растение. Цъфти през пролетта и началото на лятото. Блян (Hyoscyamus niger L.) - Синоними: Попадийка, буника, бленика. Разпространение: Вирее по бунища, огради, пустеещи земи из цялата страна. Цъфти през май-юни. Божур (Paeonia peregrina Mill.) - Синоними. Красив божур, див божур, червен божур. Разпространение: Расте из храсталаци и поляни в предпланински райони до 1000 м надморска височина. Цъфти през пролетта. Боянка (Erysimum diffusion Ehrh. Erysimum canescens Roth.) - Синоними: Разклонена боянка. Разпространение: Расте по сухи, тревисти и скалисти предпланински райони из цялата страна. Бударица (Galeopsis tetrahit L.) - Синоними: Петниста бударица. Разпространение: Плевел, който расте по сухи тревисти и каменисти места. Видът силно варира. Среща се както у нас, така и в Европа. Цъфти през юни-август. Бял бор (Pinus sylvestris L.) - Синоними: Борика, белок. Разпространение
Лечебни билки, започващи с буквата Б Изображение

Бухалковиден плаун (Lycopodium- clavatum) Описание: Многогодишно тревисто растение с 50-100 см дълго, пълзящо или възходящо и гъсто облистено стъбло. Листата са последователни. Някои от клонките са изправени и на върха им се образуват 2-4 спороносни класчета.


Бедреница (Pimpinella saxifraga L.) Синоними. Каменоломков анасон, див анасон,горски анасон. Разпространение. Расте по сухи запустели места, в храсталаци и горски места из цялата страна.


Бенедектински трън (Cnicus benedictus L.)Синоними: Пресечка. Разпространение: Расте по сухи тревисти места из Южна България и по морето. Представлява висок трън с дебело стъбло и назъбени листа. Цъфти през юли-август.


Блатен тъжник (Filipendula ulmaria (L) Maxim.) - Синоними: Брястнолистно орехче, отвратниче. Разпространение: Расте край планински потоци, реки, извори, мочурища до 2300 м надморска височина. Представлява многогодишно растение с пълзящи коренища. Растението е медоносно.


Блатняк - обикновен (Caltha palustris L.)Синоними. Жълт блатняк. Разпространение. Вирее из блатата и покрай потоците предимно в планинските райони. Многогодишно растение. Цъфти през пролетта и началото на лятото.


Блян (Hyoscyamus niger L.) - Синоними: Попадийка, буника, бленика. Разпространение: Вирее по бунища, огради, пустеещи земи из цялата страна. Цъфти през май-юни.


Божур (Paeonia peregrina Mill.)Синоними. Красив божур, див божур, червен божур. Разпространение: Расте из храсталаци и поляни в предпланински райони до 1000 м надморска височина. Цъфти през пролетта.


Боянка (Erysimum diffusion Ehrh. Erysimum canescens Roth.) - Синоними: Разклонена боянка. Разпространение: Расте по сухи, тревисти и скалисти предпланински райони из цялата страна.


Бударица (Galeopsis tetrahit L.) - Синоними: Петниста бударица. Разпространение: Плевел, който расте по сухи тревисти и каменисти места. Видът силно варира. Среща се както у нас, така и в Европа. Цъфти през юни-август.


Бял бор (Pinus sylvestris L.) Синоними: Борика, белок. Разпространение: Вирее из цялата страна в планините до 2000 м надморска височина.


Бял крем (Lilium candidum L.) Синоними: Няма. Разпространение: Расте по градини и паркове като декоративно растение почти навсякъде из страната, но предпочита по-топли места.


Бял трън (Silybum marianum (L.) Gaertn.) Синоними: Мариански трън, петнист бял трън. Разпространение: Вирее най-добре в Средиземноморието. Расте по запустели и буренясали места покрай пътищата. Напоследък се култивира.


Бяла и черна черница (Morus alba L., Morus nigra L.) Синоними: Бобонка, барбонка, бяла дудула. Разпространение: Черницата е пренесена от Индия. У нас се култивира, но се среща и диворастяща, макар и рядко.


Бясно дърво (Daphne mezereum L.) Синоними: Вълча ягода, вълча жила. Разпространение: Расте из влажни и сенчести места в широколистни и иглолистни гори в планините до 2000 метра надморска височина.


Брей (Tamus communis L.Описание: Многогодишно увивно тревисто растение с месесто, грудесто коренище, до 20-30 см дълго с дебел кафяв корков пласт. Стъблата са до 3-4 м дълги. Цветовете са бледозеленикави, еднополови. Плодът е яркочервен, сочен, яркочервен. Цъфти май-юли.


Бяла върба (Salix alba L.) Синоними: Сребролистна върба. Описание: Дърво с тъмносива, дълбоко напукана кора, високо до 25-30 м. Младите клонки на върха със сребристи власинки, по - късно голи. Листата ланцетни, последователни, дълго заострени, дълги 5-12 с,.


Фасул (обикновен боб) (Phaseolus vulgaris L.) Описание: Едногодишно увивно растение. Плодът е до 20 см дълъг боб с бъбрековидни или елипсовидни семена. Цъфти юни-юли.


Блатия(върболист) (Lythrum-salicaria) Описание: Многогодишно тревисто растение с 60-150 см високо, изправено, ръбесто стъбло. Листата са последователни. Цветовете са червени, розови или бели, събрани в метличести съцветия.


Бяла мъртва коприва (Lamium album L.) Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящо хоризонтално коренище. Стъблата са 30-60 см високи.


Бяла бреза (Betula alba) Описание: Високо дърво или храст, с гладка, тънка, бяла кора, която се обелва на хоризонтални ивици. Младите клони са прави. Листата са ромбовидни или сърцевидни. Мъжките съцветия са дълги. Цъфти през пролеттта.


Брош (Rubia tinctorum L.) Описание: Многогодишно тревисто растение с дълго, хоризонтално и цилиндрично коренище, което е чернокафяво отвън и червено отвътре. Стъблото е четириръбесто, с извити назад шишчета. Цветовете са дребни, жълтозелени, групирани по няколко. Чашката почти липсва. Плодовете са ягодовидни. Цъфти от юли до септември.


Бял равнец (Achillea Millefolium) Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящи подземни издънки, с право неразклонено стъбло. На върха на стъблото цветните кошнички са събрани в гъст щит. Всяка кошничка се състои от 5 периферни, бели езичести цветове. Цъфти от юни до септември.


Бял имел (Viscum album L.) Описание: Вечнозелено, полупаразитно, двудомно храстче. Прикрепва се най-често върху клоните на иглолистните дървета и по тополите. Развива вилужно разклонено стъбло и срещуположни, седящи, целокрайни листа, продълговати, кожести с тъмнозелен цвят. Цветовете са малки, жълтозелени, събрани на групички.


Бял оман (Inula helenium L.) Описание: Многогодишно тревисто растение с дебело, късо, месесто коренище и дълги кафяви корени. Стъблата са 100-150 см високи, разклонени на върха. Листата са последователни, влакнести. Цветовете са жълти. Цъфти от юни до сертември.


Бръшлян (Hedera helix L.) Описание: Вечнозелен храст с пълзящи или катерливи стъбла. Листата са 3-10 см дълги, кожести, лъскави, по цветоносните клонки яйцевидни или елипсовидни. Цветовете са жълтозелени с петделна чашка и венче. Цъфти август-септември, а плодовете узряват на следващата пролет.


Босилек (Ocimum basilicum) Описание: Едногодишно тревисто растение с характерен аромат. Стъблото е 20-60см високо, четириръбесто, разклонено в основата. Съцветието е прекъснато, класовидно, образувано от малкоцветни прешлени. Цветовете са бели, по-рядко розови. Плодът след узряване се разпада на 4 чернокафяви орехчета. Цъфти от юни до август.


Бял смил (Filaginella uliginosa) Описание: Едногодишно сивовлакнесто растене, 5-25 см високо, от основата силно разклонено. Листата са последователни, линейно ланцентни до продълговати, 1-5 см дълги и 2-6 мм широки. Цветовете са много дребни, светложълти. Плодовете са продълговато цилиндрични. Цъфти от юни до септември.


Бяла акация (Robinia Pseudoacacia L.) Описание: Водните извлеци от цветовете притежават температуропонижаващо и отхрачващо действие. В по-големи дози действуват очистително на дебелите черва. Спиртен извлек от млади клончета понижава повишената стомашна киселинност, притежава пикочогонно действие и понижава кръвното налягане. Акациевият мед укрепва целия организъм и предпазва от заболявания на дихателните пътища и храносмилателната система.


Бял пелин (Artemisia absinthium) Описание: Многогодишно сребристо тревисто растение със своеобразен приятен аромат и силно горчив вкус. Стъблото е от 40-120 см високо, в горната част разклонено, в основата вдървеняло. Листата от двете страни са покрити със сребристи копринести власинки. Всички цветове са тръбести, жълти, без чашка. Плодът е около 1 мм дълъг, кафяв, продълговат, заострен. Цъфти от юли до септември.


Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки