Телефон за връзка:
0888 351 484

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1. ОБХВАТ

Настоящите Общи условия обхващат всички поръчки направени през онлайн магазин BILKOLECHENIE.BG

  1. ДОГОВОРНИ СТРАНИ, СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

2.1. Предложените в онлайн магазина продукти представляват обвързваща оферта от наша страна за сключване на договор по отношение на тези продукти. Може да поставите нашите продукти в кошницата си без задължение и да промените продуктите в количката по всяко време, преди да изпратите поръчката, използвайки правилните инструменти, предвидени за тази цел и обяснени в процеса на поръчка.

2.2. Договорът се сключва чрез натискане на бутона за поръчка, който показва, че приемате офертата за стоките, съдържащи се в вашата кошница. След като изпратите поръчката си, веднага ще получите потвърждение по имейл.

2.3. BILKOLECHENIE.BG предоставя стоки срещу заплащане от разстояние по електронен път със съгласието на клиента. BILKOLECHENIE.BG привежда в съответствие продажбите си с българското законодателство и законодателството на страните, в които се извършват продажбите. С натискането на бутона „Поръчай“, клиентите се съгласяват да купят избраните стоки, които са включени във „виртуална“ количка за пазаруване. Този акт има правно обвързваща сила за клиента. С натискането на бутона „Плащане“ клиентът се съгласява с настоящите Общи условия. Клиентът ще получи писмено потвърждение за поръчката си от BILKOLECHENIE.BG, съдържащо индивидуализация на поръчката.

Чрез настоящите Общи условия, клиентът е информиран, че договорът за продажба ще бъде сключен чрез уеб сайта на BILKOLECHENIE.BG или някоя от лендинг страниците на BILKOLECHENIE  и няма да получи хартиено копие от него.

Фактурата се изпраща на вашия имейл адрес при изпращане на поръчката.

2.4. BILKOLECHENIE.BG си пазва правото да откаже доставката на потвърдена поръчка в случай, че стоките са недостъпни, недостатъчно налични или няма да бъдат налични в рамките на изискваното време за доставка. При потвърдено искане клиентът заплаща продажна цена в съответствие с настоящите Общи условия и всички изменения към тях, които са надлежно оповестени в BILKOLECHENIE.BG.

2.5.  ЕЗИК НА ДОГОВОРА, СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

Наличния език за подписване на договора е български.

Изпращаме подробности за вашата поръчка и фактура до вас по имейл. Можете да преглеждате и изтегляте Общите условия от тази страница по всяко време. 

  1. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА/УВРЕЖДАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА

Условия за доставка

- Разходите за доставката се заплащат допълнително, както е описано според Условията за доставка и плащане.

Изпращаме стоки само по куриер; вземане от място от клиента не е възможно. 

Увреждане по време на доставка

- BILKOLECHENIE.BG се освобождава от риска върху стоките, с доставката на стоката до клиента или до куриер, от който момент рискът се прехвърля върху клиента.

- BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност за забавяне в случай, че забавянето се дължи на куриерската фирма.

- В случай на грешен или непълен адрес, лице за контакт и / или телефон при подаване на заявката Доставчикът не е обвързан от задължение за изпълнение на поръчката.

- При предаване на стоките потребителят / клиентът или трета страна подписват придружаващите документи. Трето лице се счита за всяко лице, което не е собственик на заявлението, но приема стоките за доставка и е на адреса, посочен от клиента, като в този случай стоките се считат за доставени на упълномощено лице.

  1. ПЛАЩАНЕ

Следния метод за плащане е наличен в нашия онлайн магазин: 

Наложен платеж/Пощенски паричен превод при доставка

  1. ПРЕТЕНЦИИ

5.1 При извършване на доставката стоките трябва да бъдат незабавно прегледани от потребителя / клиента или от упълномощено от него лице. Възможните оплаквания относно стоките предвид естеството на доставените продукти трябва да бъдат докладвани незабавно от клиента на BILKOLECHENIE.BG, но не по-късно от 3 дни от датата на доставка на: office@bilkolechenie.shop. Рекламацията трябва да бъде приета от Доставчика като разумна, за да бъде удовлетворена. При подаване на рекламация клиентът трябва да приложи фактурата за плащането на продуктите.

5.2. Приетите претенции се удовлетворяват чрез замяна на продукта с друг или чрез възстановяване на покупната цена. По отношение на стоките се прилагат декларациите и гаранциите, предоставени от съответния производител.

5.3. Клиентът трябва да изпрати стоките обратно на адрес: 

България, София, Офис на ЕКОНТ Младост 1 - ул. Йерусалим бл.54. Разходите по връщането на стоките ще са за сметка на клиента. 

Клиентът се задължава да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока, посочен в предходното изречение.

5.4. Оплаквания не се приемат и не се удовлетворяват в случай на увреждане на целостта на стоките, неправилна употреба или експлоатация, неспазване на препоръките за употреба и съхранение, дадени от BILKOLECHENIE.BG.

5.5. Ако стоките се доставят с очевидни щети, причинени по време на транспортиране, моля свържете се с куриерската фирма.

BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност за поръчки, които не са заявени повече от 3 месеца.

  1. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ

6.1. Потребителят може да върне закупените продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуване при следните условия:

- Продуктите са в оригиналната си опаковка и опаковката не е отворена.

- Продуктите не трябва да имат следи от употреба, без повреди по продукта, без замърсяване върху опаковката.

- Стоките трябва да бъдат придружени от оригиналната фактура, с която са получени продуктите.

- Разходите за връщане на продуктите са за сметка на потребителя.

6.2. Доставчикът може да замени продукти с други или да възстанови суми, ако потребителят не иска замяна. Доставчикът възстановява стойността на продуктите без разходите за доставка. Сумата се възстановява по банков път в рамките на 14 дни от датата, на която потребителят е отказал поръчката. 

Адрес, на който да се върнат продуктите:

България, София, Офис на ЕКОНТ Младост 1 - ул. Йерусалим бл.54. 

  1. ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Ние имаме правно задължение да предлагаме продукти, които отговарят на това споразумение. Установяват се правни гаранционни права, регулирани от закона на страната, в която потребителят има обичайно местопребиваване.

7.2. Клиентът се задължава да обезщети и не подвежда под отговорност доставчика на BILKOLECHENIE.BG и Доставчика в случай на правни искове и други искове на трети лица (независимо дали те са основателни или не), за всички щети и разходи (включително адвокатски хонорари и съд) такси), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по настоящото споразумение, (2) нарушаване на авторските права, производствени права, права на излъчване или други права на интелектуална или индустриална собственост, (3) неправилно прехвърляне към други лица на правата, предоставени на Потребителя за срока и при условията на договора; и (4) невярна декларация за съществуването или отсъствието на таен клиент по смисъла на действащото законодателство.

7.3. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, инцидентни събития, проблеми с Интернет, технически или други обективни причини, включително поръчения от компетентните държавни органи.

7.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

7.5. Доставчикът не носи отговорност за материални или неимуществени вреди в резултат на загуба на печалби или вреди, причинени на клиента в хода на използването или не-използването на BILKOLECHENIE.BG и сключването на договора за покупка с Доставчика.

7.6. Доставчикът не носи отговорност за времето, когато платформата е била недостъпна за непреодолима сила.

7.7. Доставчикът не носи отговорност за щети от коментари, мнения и публикации под продуктите, новини и статии в платформата BILKOLECHENIE.BG.

 

7.8. Доставчикът не носи отговорност, ако мерките за сигурност на техническото оборудване са преодолени, което води до загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъпа до информация и други подобни последици.

7.9. Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупка, предоставянето на достъп до информация, загуба или промяна на данни, възникнали в резултат на невярна легитимация на трета страна, представена на Потребителя, ако по обстоятелствата може да бъде преценено, че лицето е Клиентът.

7.10. BILKOLECHENIE.BG не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и без грешки, доколкото е извън неговите възможности и контрол. BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност за предоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработката или неподходящата обработка на заявките за покупка, в случай на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, инцидентни събития, проблеми в глобалната интернет мрежа и предоставянето на услуги извън неговия контрол. 

7.11. При използване на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на BILKOLECHENIE.BG, на други Клиенти или трети страни. Клиентът има достъп до съдържанието за лична употреба в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или публично разпространява обекти на интелектуална собственост, които са му предоставени при използване на онлайн магазина. Клиентът няма право да премахва запазената марка и други права върху търговска марка, както и друго право на интелектуална собственост от материалите, достъпни за него, независимо от това дали притежателят на съответните права е BILKOLECHENIE.BG или трета страна. За нарушения на авторски права отговорните лица са отговорни съгласно приложимото законодателство.

7.12. Приемайки настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на сайта ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност за щети, причинени на Клиента при използването на предоставените Услуги.

  1. BILKOLECHENIE.BG НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА:

8.1. появата на нежелани ефекти върху здравето в резултат от употребата на продуктите;

8.2. за целите и дейностите на Клиента във връзка с използването на сайтовете и не носи отговорност за щетите, произтичащи от достъпа или използването на друг клиент до съдържание, предоставено от Клиента или достъпно чрез сайтовете.

8.3. наличието и качеството на стоките и съдържанието на услугите, доведени до знанието на Клиента чрез публикуване на уебсайтовете на електронни връзки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети страни и / или от прикрепяйки ги към текста на търговските съобщения, изпратени му на адреса на електронна пощенска кутия, посочена от него при регистрацията му за бюлетин. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на BILKOLECHENIE.BG, той също не носи отговорност за незаконния характер на дейността на трети лица или за възникването, гарантирането, налагането, промяната и прекратяването на ангажиментите и ангажиментите във връзка със стоките и услугите, предлагани от трети страни, и не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, произтичащи от такива отношения.

8.4. неуспехът да се осигури достъп до сайтовете в резултат на тестове на BILKOLECHENIE.BG за проверка на оборудване, връзки, мрежи и други тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете. В такива случаи BILKOLECHENIE.BG ще информира Клиента предварително за възможно временно спиране на достъпа, съответно за лошото качество на достъп.

8.5. на Клиента и трети страни за щети и пропуснати ползи, възникващи в резултат на прекратяване, спиране, промяна или ограничаване на достъпа до Сайтовете и / или изтриване, връщане, не получаване, промяна, загуба, неточност, неточност или непълнота на съобщенията, материали или информация, използвани, записани или предоставени чрез сайтове.

8.6. за щети, причинени на Софтуера, хардуера или оборудването на Клиента или за загуба на данни, произтичащи от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да е начин чрез Сайтовете.

8.7. не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни се използват от друго лице за използването на сайтовете, независимо дали е дал съгласие или не.

Във всеки случай гражданската отговорност е ограничена до предвидими и преки щети към момента на сключване на договора.

Клиентите на сайта нямат право да разпространяват, променят, копират (с изключение на нетърговски, частни цели), предават, показват, възпроизвеждат, възпроизвеждат, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или използват по друг начин съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на BILKOLECHENIE.BG.

  1. ВСЕКИ ПОТРЕБИТЕЛ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е НАПРАВИЛ ПОРЪЧКА, СЕ СЪГЛАСЯВА ДА ИЗПОЛЗВА УСЛУГИТЕ КАТО:

- не нарушава и зачита правата и свободите на гражданите, съгласно приложимите международни инструменти, правилата на морала, добрите нрави и етиката в Интернет при използване на предоставяните Услуги;

- не нарушава чужди имуществени или нематериални, абсолютни или относителни права и интереси, като права на собственост, права на интелектуална собственост и др.

- уведоми своевременно BILKOLECHENIE.BG и съответните органи за всеки случай на нарушение, извършено или открито с помощта на предоставените услуги;

- не извършва злонамерени действия.

  1. РЕШЕНИЕ НА СПОРОВЕ

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ODR), достъпна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние не сме длъжни или желаем да участваме в процедурите за уреждане на спорове пред Органа за уреждане на спорове. Страните имат право да насочват всички спорове във връзка с изпълнението на този договор към алтернативно разрешаване на спорове или онлайн разрешаване на спорове (ADR). Процедурите APC / OPC могат да приемат различна форма: напр. арбитраж, медиация, омбудсман, помирителни комисии, включително помирителни комисии по спорове за плащания, бордове за жалби в съответствие с Директива 2013/11 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно алтернативно разрешаване на спорове и за изменение на Регламент (ЕС) № 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС.

С оглед актуализиране и подобряване на стоките, BILKOLECHENIE.BG си запазва правото да променя едностранно параметрите и характеристиките на предлаганите стоки, както и на съответна промяна в настоящите общи условия, за които се задължава да информира своите клиенти чрез публикуване на информация на уебсайта BILKOLECHENIE.BG.

Продуктите на уебсайта на уебсайта не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на BILKOLECHENIE.BG.

Данни на компанията:

Компания: ДИКРАСИН БЪЛГАРИЯ ООД

Адрес: гр.София, ж.к. Дианабад 10

Тел.: 029622133

Имейл: office@bilkolechenie.shop

https://bilkolechenie.bg/

Управител: Зарко Христов

Булстат: BG 203627405

Обхват на дейност: Сайтът има специализиран фокус, а именно: продажба на билки и билкови продукти.

Обслужване на клиенти: Ние сме на разположение за нашите клиенти в делнични дни от 10:00 до 18:30 часа, по телефон на 0888351484 или на електронната поща: office@bilkolechenie.shop за въпроси и информация.

    11. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА BILKOLECHENIE.BG И ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

11.1. Цялото съдържание на този сайт е само с информационна цел. Ако Клиентът използва информацията в този сайт за себе си, той го прави по своя преценка. Ние не носим отговорност за използването на информацията и нейните резултати. Тази информация не замества професионалното консултиране и лечение от страна на лекарите. Ние не носим отговорност за щети, които могат да възникнат поради пренебрегване на този отказ от отговорност.

 11.2.Запазваме си правото да не носим отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Всяка претенция и отговорност за вреди, причинени от използването на предоставена информация, включително всяка непълна или неточна информация, ще бъдат отхвърлени. Публикуваните оферти не са обвързващи, но представляват покана за подписване на договор. Части от страниците или пълната публикация, включително всички оферти и информация, могат да бъдат разширени, променени или частично или напълно изтрити от автора без отделно обявяване.

    12. Отговорност за редакторското съдържание:

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове (ODR), достъпна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние не сме длъжни или желаем да участваме в процедурите за уреждане на спорове пред Органа за уреждане на спорове.

12.1. BILKOLECHENIE.BG има право по всяко време, без предизвестие до Клиента, когато последният използва Услугите в нарушение на тези Условия и по преценка на BILKOLECHENIE.BG да прекрати, спре или промени предоставените Услуги. BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност към Клиента и трети страни за щети и пропуснати ползи в резултат на прекратяване, спиране, промяна или ограничаване на Услугите, изтриване, изменение, загуба, неточност или непълнота на пренесени, използвани, записани или предоставени на разположение съобщения, материали или информация чрез https://bilkolechenie.bg/.

12.2. BILKOLECHENIE.BG може да предостави хипервръзки към други уебсайтове и ресурси в тематичните рубрики на магазина. BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи, възникнали във връзка с използването, достъпа или автентичността на тези материали и съдържание. Клиентът носи пълна отговорност за всички щети, причинени на https://bilkolechenie.bg/ и трети страни в резултат на използване или достъп до тези Уебсайтове и ресурси.

Клиентът носи пълна отговорност за защитата на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, извършени от него или от трета страна, като използва своето потребителско име и парола. Клиентът е длъжен незабавно да уведоми BILKOLECHENIE.BG за всеки случай на неоторизиран достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

BILKOLECHENIE.BG няма задължение и обективна възможност и не контролира начина, по който Клиентите използват предоставените услуги.

 12.3. BILKOLECHENIE.BG има право да съхранява използваните материали / информация / разположени на сървъра на https://bilkolechenie.bg/ или предоставяни на трети лица от Клиента и да ги предоставя на трети страни и съответните държавни органи, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на https://bilkolechenie.bg/ и трети лица в случай на искове, предявени във връзка с нарушаване на техните права по отношение на използвана или разпространена информация или материали, както и в случаи, когато материалите или информацията се изискват от държавните органи, чрез изрична законова разпоредба.

    13. BILKOLECHENIE.BG не носи отговорност за щети, причинени на софтуера, хардуера или телекомуникационното оборудване, или за загуба на данни в резултат на материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да е начин чрез предоставяните Услуги.

    14. Съветите, консултациите или помощта, предоставени от специалисти и служители на https://bilkolechenie.bg/ във връзка с използването на Услугите от Клиентите, не пораждат никаква правна или друга отговорност за BILKOLECHENIE.BG.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки